PAKALPOJUMI

Kopš 1997.gada Ventspils pilsētā darbojas licencēts elektroenerģijas sadales un tirdzniecības uzņēmums SIA "VATS". Šobrīd uzņēmuma klienti ir pārsvarā Ventspils lielie uzņēmumi.

Sabiedrība veic specifisku pakalpojumu un līdz ar brīvā elektroenerģijas tirgus tiesību normu ieviešanu tā ieņem noteiktu tirgus daļu, kurā darbojas arī citi elektroenerģijas piegādātāji. Sabiedrības sniegto pakalpojumu saņēmēji ir Ventspils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības un citas juridiskās personas.

Vieni no lielākajiem Sabiedrības nodrošinātās elektroenerģijas patērētājiem ir pašvaldības ūdensapgādes un siltumapgādes sabiedrības (PSIA „Ventspils siltums” un PSIA „ ŪDEKA”).

Sabiedrības nodrošinātās elektroenerģijas patērētāji ir arī Ventspils Brīvostas teritorijā atrodošās privātās komercsabiedrības.

Sniedzot pakalpojumus pašvaldības kapitālsabiedrībām, kas piedalās pašvaldības komunālo pakalpojumu sniegšanas funkcijas realizācijā, netieši tiek nodrošināta šo pakalpojumu pieejamība sabiedrībai.


SIA “Vats” saimnieciskā darbība ir elektroenerģijas piegāde un sadale, transformējot 110 kv uz 6/10 kV un 0,4kV un piegādājot to apakšstacijai pieslēgtiem patērētājiem.
- Licence Nr.E13020 pakalpojuma sniegšanai šeit

 

 

Publiskoto informāciju varat skatīt arī www.sprk.gov.lv